Artistic Resource Panel

(1 July 2018 – 30 June 2020)

Local Members
 • Florence Chek
 • Mindy Coppin
 • Goh Ek Meng
 • Lee Ee Wurn
 • Liong Kit Yeng
 • Ong Lay Hong
 • Tan Wie Pin
 • Eric Watson
 • Jimmy Ye
 • Mimi Yee
 • Yeo Siew Wee
 • Zhang Nian Bing
Overseas Members
 • Bai Xiaoqi
 • Chen Tscheng-hsiung
 • Evelyn Glennie
 • Cecilia Heejeong Kim
 • Liu Xijin
 • Meng Qi
 • Xu Changjun
 • Yang Yandi
 • Yeung Wai Kit, Ricky
 • Yu Siu-wah
 • Zhao Jiping