Sanxian / Zhongruan

Guzheng / Percussion

Bangdi / Qudi

Xindi / Qudi

Diyin Sheng

Cizhongyin Suona

Diying Souna